CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 437241

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 40 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30/07/2019

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND

09/08/2019
27/12/2018

Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND

06/01/2019
01/10/2018

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND

11/10/2018
11/07/2018

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND

21/07/2018
28/05/2018

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND

07/06/2018
07/05/2018

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND

17/05/2018
21/02/2017

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

03/03/2017
15/09/2016

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

25/09/2016
13/06/2016

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND

23/06/2016
05/01/2016

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND

15/01/2016