CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 433843

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 114 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/12/2019

Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 276/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
21/10/2019

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND

31/10/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 245/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 246/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 250/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 249/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
04/06/2019

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND

14/06/2019
14/05/2019

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND

24/05/2019