CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 670125

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/07/2007

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND

16/07/2007
26/06/2007

Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND

03/07/2007
30/12/2006

Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND

09/01/2007
27/12/2006

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
27/12/2006

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
20/12/2006

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND

27/12/2006
20/07/2006

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND

19/07/2006