CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 437534

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/03/2012

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND

06/03/2012
28/02/2012

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

28/02/2012
26/12/2011

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND

05/01/2012
26/12/2011

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND

05/01/2012
22/12/2011

Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND

01/01/2012
22/12/2011

Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND

01/01/2012
03/10/2011

Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND

13/10/2011
19/09/2011

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND

29/09/2011
08/07/2011

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

18/07/2011
08/02/2011

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND

18/02/2011