CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 437219

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/12/2015

Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
10/07/2014

Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND

20/07/2014
10/07/2014

Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND

20/07/2014
13/12/2013

Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND

23/12/2013
12/12/2013

Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND

22/12/2013
11/07/2013

Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND

21/07/2013
06/12/2012

Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND

06/12/2012
05/12/2012

Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND

05/12/2012
05/12/2012

Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND

05/12/2012
23/08/2012

Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND

23/08/2012