CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 447741

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 86 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/07/2007

Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND

20/07/2007
09/07/2007

Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND

16/07/2007
14/02/2007

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND

24/02/2007
20/07/2006

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND

20/07/2006
11/07/2006

Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND

18/07/2006
12/04/2006

Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND

12/04/2006