CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448695

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 86 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/06/2021

Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND

05/07/2021
27/03/2021

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND

06/04/2021
16/07/2020

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND

26/07/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 305/2020/NQ-HĐND

18/07/2020
11/05/2020

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND

21/05/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 288/2020/NQ-HĐND

13/03/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 194/2018/NQ-HĐND

29/12/2018