CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 441060

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 12 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/08/2015

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND

16/08/2015
30/12/2013

Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND

09/01/2014