CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3031801

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05/09/2012

Quyết định số 7212/QĐ-UBND

05/09/2012
30/08/2012

Quyết định số 7094/QĐ-UBND

30/08/2012
18/04/2012

Chỉ thị số 06/CT-UBND

18/04/2012
30/01/2012

Chỉ thị số 01/CT-UBND

30/01/2012
28/12/2011

Chỉ thị số 17/CT-UBND

28/12/2011
15/04/2009

Chỉ thị số 04/CT-UBND

15/04/2009
08/07/2008

Quyết định số 5516/QĐ-UBND

08/07/2008
30/06/2008

Quyết định số 01/QĐĐC-CB

30/06/2008
22/04/2008

Chỉ thị số 12/CT-UBND

22/04/2008
29/03/2008

Chỉ thị số 07/CT-UBND

29/03/2008