CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2747844

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 17 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
02/12/2011

Quyết định số 10352/QĐ-UBND

02/12/2011
11/12/2009

Quyết định số 9263/QĐ-UBND

11/12/2009
03/12/2009

Quyết định số 9055/QĐ-UBND

03/12/2009
10/06/2009

Quyết định số 4305/QĐ-UBND

10/06/2009
26/05/2009

Quyết định số 3882/QĐ-UBND

26/05/2009
09/09/2008

Chỉ thị số 17/CT-UBND

09/09/2008
08/01/2008

Quyết định số 171/QĐ-UBND

08/01/2008