CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3082735

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 18 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/08/2011

Quyết định số 6898/QĐ-UBND

10/08/2011
18/05/2009

Chỉ thị số 05/CT-UBND

18/05/2009
13/02/2009

Chỉ thị số 02/CT-UBND

13/02/2009
02/10/2008

Quyết định số 8117/QĐ-UBND

02/10/2008
09/07/2008

Chỉ thị số 16/CT-UBND

09/07/2008
17/04/2008

Chỉ thị số 10/CT-UBND

17/04/2008
03/07/2007

Quyết định số 5132/QĐ-UBND

03/07/2007
31/05/2006

Chỉ thị số 17/CT-UBND

31/05/2006