CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2718291

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 50 /NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 65 /NQ-HĐND

27/12/2021