CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1465040

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 1598 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/12/2022

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND

25/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

15/12/2022
11/11/2022

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND

21/11/2022
11/11/2022

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND

21/11/2022
12/10/2022

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND

22/10/2022
12/10/2022

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND

22/10/2022