CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2005122

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 82 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/12/2018

Nghị quyết số 217/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
27/11/2018

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND

07/12/2018
28/09/2018

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND

08/10/2018
14/09/2018

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

24/09/2018
27/08/2018

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND

06/09/2018
26/07/2018

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

05/08/2018
10/04/2018

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND

20/04/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 122/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
07/12/2017

Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
18/11/2017

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND

28/11/2017