CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2005146

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 49 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05/01/2016

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND

15/01/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
19/10/2015

Quyết định số 7720/QĐ-UBND

19/10/2015
02/10/2015

Quyết định số 7242/QĐ-UBND

02/10/2015
05/02/2015

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND

15/02/2015
13/11/2014

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND

23/11/2014
29/10/2014

Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND

08/11/2014
20/03/2014

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND

30/03/2014
04/03/2014

Quyết định số 1349/QĐ-UBND

04/03/2014
13/11/2013

Chỉ thị số 16/CT-UBND

13/11/2013