CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2885039

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 135 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 319/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND

19/12/2020
12/10/2020

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND

22/10/2020
19/08/2020

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND

29/08/2020
06/07/2020

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND

16/07/2020
20/03/2020

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND

30/03/2020
20/01/2020

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND

30/01/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 276/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
21/10/2019

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND

31/10/2019