CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2716947

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13/08/2009

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

23/08/2009
25/09/2008

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

05/10/2008
22/11/2007

Quyết định số 9251/QĐ-UBND

22/11/2007
18/10/2007

Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

18/10/2007
13/09/2007

Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

13/09/2007
18/06/2007

Chỉ thị số 13/CT-UBND

18/06/2007
11/06/2007

Chỉ thị số 12/CT-UBND

11/06/2007
05/06/2007

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND

15/06/2007
14/03/2007

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND

24/03/2007
29/01/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

08/02/2007