CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2716538

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/04/2014

Quyết định số 2349/QĐ-UBND

15/04/2014
27/12/2013

Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND

06/01/2014
19/10/2013

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND

29/10/2013
09/07/2013

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

19/07/2013
29/06/2013

Chỉ thị số 09/CT-UBND

29/06/2013
18/01/2013

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

18/01/2013
16/07/2012

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

16/07/2012
10/07/2012

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

10/07/2012
08/05/2012

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND

08/05/2012
09/04/2012

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND

09/04/2012