CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2912336

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 19 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
02/04/2015

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND

12/04/2015
02/04/2015

Quyết định số 8/2015/QĐ-UBND

12/04/2015
16/11/2009

Chỉ thị số 14/CT-UBND

16/11/2009
16/10/2009

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

26/10/2009
10/03/2008

Chỉ thị số 05/CT-UBND

10/03/2008
28/01/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

07/02/2008
29/10/2007

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

05/11/2007
14/02/2007

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND

24/02/2007
09/01/2007

Chỉ thị số 01/CT-UBND

09/01/2007