CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787705

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 127 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22/05/2020

Nghị quyết số 294/NQ-HĐND

22/05/2020
24/04/2020

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND

04/05/2020
07/04/2020

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND

17/04/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND

23/03/2020
22/02/2020

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND

03/03/2020
10/10/2019

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND

20/10/2019
03/09/2019

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND

13/09/2019
10/06/2019

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND

20/06/2019
27/12/2018

Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND

06/01/2019
29/10/2018

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND

08/11/2018