CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 95453

Tổng tập

Các số công báo đã xuất bản
Văn bản đã đăng công báo
Tất cả
49 văn bản
Văn bản quy phạm pháp luật
29 văn bản
Văn bản cá biệt
20 văn bản
Thống kê văn bản theo tháng xuất bản công báo
8 văn bản
2 văn bản
2 văn bản
12 văn bản
25 văn bản
Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
Thống kê văn bản theo lĩnh vực