CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 513028

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/12/2019

Nghị quyết số 265/NQ-HĐND

12/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 266/NQ-HĐND

12/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 267/NQ-HĐND

12/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 273/NQ-HĐND

12/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 284/NQ-HĐND

12/12/2019
14/10/2019

Quyết định số 4629/QĐ-UBND

14/10/2019
23/05/2019

Quyết định số 2276/QĐ-UBND

23/05/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 211/NQ-HĐND

19/12/2018
19/12/2018

Nghị quyết số 212/NQ-HĐND

19/12/2018
19/10/2018

Nghị quyết số 187/NQ-HĐND

19/10/2018