CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3105220

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 22 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/01/2013

Quyết định số 802/QĐ-UBND

25/01/2013
21/12/2012

Chỉ thị số 17/CT-UBND

21/12/2012
05/04/2012

Quyết định số 2550/QĐ-UBND

05/04/2012
05/04/2012

Quyết định số 2551/QĐ-UBND

05/04/2012
12/12/2008

Chỉ thị số 23/CT-UBND

12/12/2008
13/02/2008

Quyết định số 1523/QĐ-UBND

13/02/2008
02/02/2008

Chỉ thị số 03/CT-UBND

02/02/2008
08/01/2008

Chỉ thị số 01/CT-UBND

08/01/2008
29/12/2007

Chỉ thị số 23/CT-UBND

29/12/2007
29/03/2007

Quyết định số 2395/QĐ-UBND

29/03/2007