CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2930352

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 26 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
04/08/2010

Quyết định số 5817/QĐ-UBND

04/08/2010
13/07/2010

Nghị quyết số 92/NQ- HĐND

13/07/2010
13/07/2010

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

13/07/2010
06/07/2010

Quyết định số 5050/QĐ-UBND

06/07/2010
02/07/2010

Quyết định số 4980/QĐ-UBND

02/07/2010
08/01/2010

Chỉ thị số 01/CT-UBND

08/01/2010