CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3083973

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 77 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/09/2007

Quyết định số 7474/QĐ-UBND

21/09/2007
14/02/2007

Chỉ thị số 06/CT-UBND

14/02/2007
19/07/2006

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

19/07/2006
02/06/2006

Chỉ thị số 18/CT-UBND

02/06/2006