CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2932560

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 77 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/10/2019

Quyết định số 4630/QĐ-UBND

14/10/2019
14/10/2019

Quyết định số 4620/QĐ-UBND

14/10/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 200/NQ-HĐND

19/12/2018
01/10/2018

Quyết định số 4366/QĐ-UBND

01/10/2018
11/08/2016

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

11/08/2016
16/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

16/06/2016
16/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

16/06/2016
16/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

16/06/2016
16/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

16/06/2016
16/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

16/06/2016