CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2925004

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 36 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/07/2008

Quyết định số 5840/QĐ-UBND

21/07/2008
04/03/2008

Quyết định số 1866/QĐ-UBND

04/03/2008
03/12/2007

Quyết định số 9538/QĐ-UBND

03/12/2007
30/08/2007

Chỉ thị số 20/CT-UBND

30/08/2007
20/03/2007

Quyết định số 2061/QĐ-UBND

20/03/2007
14/03/2007

Chỉ thị số 07/CT-UBND

14/03/2007