CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2921758

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 36 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05/11/2009

Chỉ thị số 13/CT-UBND

05/11/2009
05/08/2009

Quyết định số 5814/QĐ-UBND

05/08/2009
31/07/2009

Quyết định số 5814/QĐ

31/07/2009
31/07/2009

Quyết định số 5813/QĐ-UBND

31/07/2009
31/07/2009

Quyết định số 5813/QĐ-UB

31/07/2009
18/05/2009

Chỉ thị số 06/CT-UBND

18/05/2009
11/02/2009

Chỉ thị số 01/CT-UBND

11/02/2009
11/12/2008

Chỉ thị số 22/CT-UBND

11/12/2008
28/11/2008

Chỉ thị số 21/CT-UBND

28/11/2008
09/10/2008

Chỉ thị số 19/CT-UBND

09/10/2008