CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2912972

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 36 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/02/2014

Quyết định số 963/QĐ-UBND

12/02/2014
09/10/2013

Quyết định số 6942/QĐ-UBND

09/10/2013
03/10/2013

Quyết định số 6792/QĐ-UBND

03/10/2013
03/10/2013

Quyết định số 6793/QĐ-UBND

13/10/2013
02/07/2013

Quyết định số 4550/QĐ-UBND

02/07/2013
06/05/2013

Chỉ thị số 05/CT-UBND

06/05/2013
16/04/2013

Quyết định số 2614/QĐ-UBND

16/04/2013
18/02/2013

Quyết định số 1307/QĐ-UBND

18/02/2013
28/01/2013

Quyết định số 888/QĐ-UBND

28/01/2013
02/10/2012

Quyết định số 8017/QĐ-UBND

02/10/2012