CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3030860

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/06/2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số : 04/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND

05/07/2021