CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2882978

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 20 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26/08/2013

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

05/09/2013
05/08/2011

Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND

15/08/2011
02/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

12/01/2009
29/04/2008

Quyết định số 3483/QĐ-UBND

29/04/2008
21/04/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

01/05/2008
21/04/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

01/05/2008
22/06/2007

Quyết định số 4701/QĐ-UBND

22/06/2007
19/01/2007

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND

29/01/2007
05/01/2007

Quyết định số 60/QĐ-UBND

05/01/2007
20/12/2006

Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND

30/12/2006