CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2925095

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 108 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07/12/2017

Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
07/12/2017

Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
07/12/2017

Nghị quyết số 127/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
23/08/2017

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND

02/09/2017
08/06/2017

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND

18/06/2017
11/08/2016

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
31/12/2015

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND

10/01/2016