CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2747998

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 108 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 325/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
12/08/2020

Quyết định số 2956/QĐ-UBND

12/08/2020
22/05/2020

Nghị quyết số 293/2020/NQ-HĐND

01/06/2020
31/12/2019

Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND

10/01/2020
11/04/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND

21/04/2019
31/01/2019

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND

10/02/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
24/08/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND

03/09/2018