CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2898266

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 83 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/06/2011

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

20/06/2011
15/06/2011

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND

25/06/2011
14/06/2011

Quyết định số 4931/QĐ-UB

14/06/2011
25/05/2011

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND

04/06/2011
25/05/2011

Chỉ thị số 07/CT-UBND

25/05/2011
19/05/2011

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

29/05/2011
16/05/2011

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

26/05/2011
10/05/2011

Chỉ thị số 06/CT-UBND

10/05/2011
06/05/2011

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND

16/05/2011
18/04/2011

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND

28/04/2011