CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2924706

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 83 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
03/10/2011

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND

03/10/2011
03/10/2011

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

03/10/2011
03/10/2011

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

03/10/2011
03/10/2011

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

03/10/2011
27/06/2011

Quyết định số 5410/QĐ-UB

27/06/2011
27/06/2011

Quyết định số 5418/QĐ-UB

27/06/2011
20/06/2011

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND

30/06/2011
20/06/2011

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND

30/06/2011
20/06/2011

Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND

30/06/2011
20/06/2011

Quyết định số 5151/QĐ-UB

20/06/2011