CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2910121

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 153 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/12/2019

Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
06/12/2019

Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND

16/12/2019
14/10/2019

Quyết định số 4630/QĐ-UBND

14/10/2019
14/10/2019

Quyết định số 4620/QĐ-UBND

14/10/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 200/NQ-HĐND

19/12/2018
07/11/2018

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND

17/11/2018
01/10/2018

Quyết định số 4366/QĐ-UBND

01/10/2018
30/01/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018
11/08/2016

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND

21/08/2016