CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2719007

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 153 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27/08/2020

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND

06/09/2020
26/08/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND

05/09/2020
14/08/2020

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
14/08/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 302/NQ-HĐND

08/07/2020
20/03/2020

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND

30/03/2020
11/02/2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND

21/02/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 281/NQ-HĐND

22/12/2019