CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2770306

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 153 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/07/2006

Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND

20/07/2006
20/07/2006

Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND

20/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

19/07/2006
02/06/2006

Chỉ thị số 18/CT-UBND

02/06/2006
31/05/2006

Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND

07/06/2006
24/05/2006

Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND

24/05/2006
03/05/2006

Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND

03/05/2006