CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2770572

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 153 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/11/2007

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

06/12/2007
01/11/2007

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND

08/11/2007
21/09/2007

Quyết định số 7473/QĐ-UBND

21/09/2007
21/09/2007

Quyết định số 7474/QĐ-UBND

21/09/2007
04/05/2007

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

11/05/2007
28/03/2007

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

04/04/2007
28/02/2007

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

07/03/2007
14/02/2007

Chỉ thị số 06/CT-UBND

14/02/2007
19/01/2007

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

29/01/2007
20/12/2006

Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND

27/12/2006