CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2902365

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 95 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
31/07/2017

Nghị quyết số 114/NQ -HĐND

31/07/2017
05/07/2017

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

15/07/2017
23/03/2017

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

02/04/2017
09/03/2017

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

19/03/2017
27/02/2017

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND

09/03/2017
20/02/2017

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND

02/03/2017
06/01/2017

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

16/01/2017
18/11/2016

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND

28/11/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
30/03/2016

Quyết định số 1866/QĐ-UBND

30/03/2016