CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2750092

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 135 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
04/06/2021

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 336/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 344/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 347/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 318/NQ-HĐND

19/12/2020