CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2884276

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 135 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/10/2022

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND

22/10/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
31/03/2022

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND

10/04/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 67/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND

27/12/2021