CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2920964

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 74 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27/12/2006

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
27/12/2006

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
20/12/2006

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND

27/12/2006
20/07/2006

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND

19/07/2006