CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2749087

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 74 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/07/2015

Chỉ thị số 05/CT-UBND

19/07/2015
11/06/2015

Quyết định số 4284/QĐ-UBND

21/06/2015
10/07/2014

Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND

20/07/2014
10/07/2014

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND

10/07/2014
10/07/2014

Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND

20/07/2014
13/12/2013

Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND

23/12/2013
12/12/2013

Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND

22/12/2013
03/09/2013

Chỉ thị số 13/CT-UBND

03/09/2013
18/07/2013

Quyết định số 4965/QĐ-UBND

18/07/2013
11/07/2013

Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND

21/07/2013