CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2921050

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 144 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/08/2021

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 42 /NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND

22/08/2021
29/07/2021

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND

08/08/2021
27/07/2021

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND

06/08/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

05/07/2021