CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2910002

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 144 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND

27/12/2021
29/10/2021

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND

08/11/2021
29/10/2021

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND

08/11/2021
01/10/2021

Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND

11/10/2021