CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2912241

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 144 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/02/2007

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND

24/02/2007
20/07/2006

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND

20/07/2006
11/07/2006

Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND

18/07/2006
12/04/2006

Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND

12/04/2006