CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2911728

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 44 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
04/03/2013

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND

04/03/2013
05/02/2013

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND

05/02/2013
05/02/2013

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND

05/02/2013
31/01/2013

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

31/01/2013
17/12/2012

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND

17/12/2012
04/09/2012

Chỉ thị số 10/CT-UBND

04/09/2012
15/06/2012

Quyết định số 4727/QĐ-UBND

15/06/2012
29/08/2011

Quyết định số 7462QĐ-UBND

29/08/2011
14/09/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

24/09/2009
06/03/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

16/03/2009