CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2883757

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 44 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/01/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND

20/01/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 213/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
08/05/2017

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

18/05/2017
10/11/2016

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND

21/11/2016
16/09/2016

Quyết định số 6273/2016/QĐ-UBND

16/09/2016
25/08/2015

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND

25/08/2015
09/07/2015

Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND

19/07/2015
16/10/2013

Chỉ thị số 14/CT-UBND

16/10/2013
20/05/2013

Quyết định số 3386/QĐ-UBND

20/05/2013
22/03/2013

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND

22/03/2013