CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2912852

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/04/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

21/04/2008
02/04/2008

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

12/04/2008
14/12/2007

Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND

14/12/2007
21/08/2007

Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND

31/08/2007
06/02/2007

Quyết định số 2669/QĐ-UBND

06/02/2007